ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

[scroll for english] 

Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός!

Ένας κόσμος στον οποίο δεν θα κυριαρχεί η βία και οι πόλεμοι θα είναι παρελθόν.

Ένας κόσμος με ειρήνη, δικαιοσύνη, ελευθερία, αλληλεγγύη.

Εμείς οι άνθρωποι του Οικόπολις ονειρευόμαστε έναν πλανήτη όπου οι άνθρωποι και όλα τα συναισθανόμενα όντα θα ζουν ειρηνικά. Έναν πλανήτη όπου δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπων και ζώων από τους ανθρώπους.

Κι αγωνιζόμαστε γι αυτό διαρκώς.

Συμμετέχουμε –μεταξύ των άλλων– στο οικολογικό κίνημα, στο κίνημα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και στο κίνημα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ζώων.

Εκτός από όλες τις παραπάνω δράσεις φροντίζουμε να κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη καθημερινά.

Πραγματοποιούμε γεύματα αλληλεγγύης για άστεγους και άπορους συνανθρώπους μας και διανέμουμε ρουχισμό, είδη προσωπικής υγιεινής, τρόφιμα και ό,τι άλλο μπορεί να χρειάζονται. Επίσης περιθάλπουμε αδέσποτα και τραυματισμένα ζώα και φροντίζουμε να τους βρούμε ένα σπιτικό. 

Τα τελευταία χρόνια στηρίξαμε, με όλες μας τις δυνάμεις, τους πρόσφυγες που βρέθηκαν στην Ελλάδα στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον πόλεμο, τις εμφύλιες συρράξεις, τη βία και τις διώξεις. Βρεθήκαμε έτσι στην Ειδομένη, όπου δημιουργήσαμε –μαζί με άλλους- την COLORS open kitchen και προσπαθήσαμε να παρέχουμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στους πρόσφυγες που βρισκόταν εγκλωβισμένοι εκεί. 

Μετά την εκκένωση των καταυλισμών της Ειδομένης, συνεχίσαμε το έργο μας στη Θεσσαλονίκη.

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να συνεχίσουμε να βοηθάμε τους ανθρώπους αλλά και όλα τα συναισθανόμενα όντα.

Όποιος/α θέλει να λάβει μέρος στις δράσεις του Οικόπολις είναι ευπρόσδεκτος/η και σίγουρα η συμβολή του/της θα είναι σημαντική. 
Επίσης κάθε οικονομική συνεισφορά μπορεί να βοηθήσει στo να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται τα γεύματα αλλά και οι υπόλοιπες δράσεις αλληλεγγύης.

Τέλος, υπάρχει διαρκής ανάγκη για τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, ρούχα, παπούτσια και έπιπλα.

Ο κοινωνικός χώρος ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης. 

Στόχοι του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ είναι:

- η διάδοση και εφαρμογή των πράσινων ιδεών και αξιών και των εναλλακτικών λύσεων μέσα από την οργάνωση εκδηλώσεων, ομιλιών, συζητήσεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων με θέματα οικολογικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου

- η έμπρακτη αλληλεγγύη σε άτομα και κοινωνικές ομάδες που την έχουν ανάγκη, καθώς και η πραγματοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα διακρίσεων, ρατσισμού, βίας κ.λπ. αλλά και υποστήριξης στα άτομα που τις υφίστανται.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A different world is obtainable!

A world where no violence will prevail and wars belong to the past.

A world of peace, justice, freedom, solidarity. 

We, the people of Ekopolis, dream of a planet where humans and all feeling beings will live together in peace. A planet where there will be no exploitation of humans and animals from humans.

And for this we constantly strive.

Among others, we take part in the ecological movement, the human rights protection movement as well as the animal rights protection movement. And by all means, we make sure to practice solidarity every single day.

We organize solidarity meals for homeless and disadvantaged fellow citizens and we distribute clothing, personal care goods, foodstuffs and all things necessary. We also foster stray animals and make sure to find them forever homes.

In the last couple of years, we fully and actively supported the refugees that fled from war, civil conflicts, violence and persecutions. We found ourselves in Eidomeni, where we created-together with others- COLORS Open Kitchen and we tried our best to provide humane living conditions to the refugees hemmed in there. After the evacuation of the camp, we carried on with our work in the city of Thessaloniki.
We need your help in order to keep on helping people and all breathing and feeling beings.

Everyone is welcome to take part in our collective actions and every contribution is definitely important.

All financial contributions will certify that we continue to provide solidarity meals as well as the rest of our solidarity actions and donations of foodstuffs, clothing, furniture and personal care goods are always greatly appreciated.

The social space OIKOPOLIS was created as an initiative of the Ecological Movement of Thessaloniki. 

OIKOPOLIS objectives are:

- the dissemination and application of green ideas and values and alternative solutions through organizing events, lectures, discussions, seminars, workshops and other activities on issues of ecological, political, social and cultural content

- the practical solidarity to individuals and social groups in need, as well as the realization of raising-awareness actions on issues of discrimination, racism, violence, etc, but also support actions for those who suffer from them.Σχόλια