Καθημερινές στιγμές στο Οικόπολις – Daily life at Oikopolis

Many people spent their days and evenings at Oikopolis. We tried and still try to help people to feel a bit at home. Through cooking, Greek and English classes, childcare and as much as possible a sympathetic ear.

Πολλοί άνθρωποι βρήκαν στο Οικοπολις τη βοηθεια που χρειάζονταν και ένα φιλόξενο χώρο στον οποίο προσπαθήσαμε να τους κάνουμε να νιώσουν σαν στο σπιτι τους.
Τα μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, το μαγείρεμα, τα παιχνίδια για τα παιδιά και η συμπόνοια ήταν λίγα από το πράγματα που τους πρόσφερε το οικόπολις.


fotos by Sakis Vavalidis
Σχόλια