Μαγειρεύοντας στην Ειδομένη – Cooking at Idomeni

From December 2015 until the eviction of Idomeni camp in May 2016 we were running the “Colors Open Kitchen” in Idomeni. With volunteers from Thessaloniki, but also many international volunteers we cooked every day for the refugees who stayed there. The peak number of people numbered more than 15.000.

Από τον Δεκέμβριο του 2015 και μέχρι την εκκένωση του καμπ της Ειδομένης λειτουργήσαμε την Ανοιχτή Κουζίνα «Colors” στην περιοχή των συνόρων. Με τη βοήθεια εθελοντών/ντριων από την Θεσσαλονίκη αλλά και από το εξωτερικό μαγειρεύαμε καθημερινά για τους πρόσφυγες που ήταν εκεί. Ο μέγιστος αριθμός των προσφύγων στον άτυπο καταυλισμό ήταν πάνω από 15.000.
Σχόλια