Άστεγοι πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη – Homeless Refugees in Thessaloniki

Many people are living in the streets of Thessaloniki with no, or only a minimum of support. We try continuously since 2016 to support them with food, clothes, sleeping bags and more, relying on donations to buy the supplies.

Πολλοί άνθρωποι ζουν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης στερούμενοι μιας oυσιαστικής βοήθειας. Προσπαθήσαμε από το 2016 να τους προσφέρουμε τροφή, ρουχισμό, sleeping bags και πολλά άλλα. 

Σχόλια