Αφίσες-καλέσματα για την Ειδομένη – Idomeni posters

Since 2014 we collected supplies for the people who crossed the borders to Northern Makedonia through Idomeni. 

Από το 2014 συγκεντρώναμε προμήθειες για τους ανθρώπους που περνούσαν τα  σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία μέσω της Ειδομένης.

Σχόλια