Μη βίαιη πολιτική ανυπακοή

Στο εργαστήριο με τον Xavier Renou, καταρρίψαμε το μύθο πως η μη βίαιη πολιτική ανυπακοή ισούται με την παθητική αντίσταση. 
Όπλα μας, η δημιουργικότητα, η αγωνιστικότητα, η αντίσταση και η αλληλεγγύη!


Σχόλια