Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και Βιώσιμη Κινητικότητα: Η ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ;

Επειδή προτιμούμε την κουλτούρα του ποδηλάτου από την λογική του ΙΧ. Επειδή διεκδικούμε τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για ασφαλή χρήση του ποδηλάτου, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε την ποδηλασία ως μια ευχάριστη διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να υπόκειται στις υποχρεώσεις των μηχανοκίνητων μέσων. Επειδή οι οποιεσδήποτε αλλαγές στον ΚΟΚ δεν πρέπει να αποθαρρύνουν από τη χρήση του ποδηλάτου.

Γι’ αυτό: 
Η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Ποδηλατικών Διαδρομών - Eurovelo, προσκαλούμε τους οργανωμένους και "ανοργάνωτους" ποδηλάτες της πόλης σε μια ανοιχτή συζήτηση και διαμόρφωση προτάσεων για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ο οποίος πρόκειται να αλλάξει, την Παρασκευή 17/5, στις 19.30, στο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, Πτολεμαίων 29α.

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και την Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας πρόκειται να τεθούν υπόψη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Αναθεώρησης του ΚΟΚ τα πιο κάτω θέματα:

1. Υποχρεωτικός Εξοπλισμός Αναβάτη (π.χ. κράνος, ένδυση, κ.λπ.)
2. Υποχρεωτικός Εξοπλισμός Ποδηλάτου (π.χ. φώτα, ανακλαστικά
στοιχεία, πινακίδα, κ.λπ.)
3. Κανόνες κυκλοφορίας επί της οδού (π.χ. ταχύτητα, θέση επί της οδού, κ.λπ.)
4. Κανόνες κυκλοφορίας επί των ποδηλατολωρίδων, πεζοδρόμων (π.χ. ταχύτητα, προτεραιότητες, κ.λπ.)
5. Εκπαίδευση - πιστοποίηση ποδηλατιστών
6. Ασφάλιση ποδηλάτου ή ποδηλάτη

Ήδη η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή Αναθεώρησης του ΚΟΚ έχει ξεκινήσει την συζήτηση των άρθρων 4 και 5 του ΚΟΚ (καθώς και το αντίστοιχο αρχείο πινακίδων).

Τις αλλαγές και προσθήκες στα πιο πάνω άρθρα που αφορούν τις πινακίδες μπορείτε να βρείτε εδώ
ΑΡΘΡΑ 4, 5
http://ecology-salonika.org/2010/wp-content/uploads/2012/11/ΑΡΘΡΑ.doc

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
http://ecology-salonika.org/2010/wp-content/uploads/2012/11/ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ.doc
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Eurovelo για την Ελλάδα,
Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης
Πτολεμαίων 29Α, T.K. 546 30 Θεσσαλονίκη
Τηλ. & Fax: 2310 222 503

Γιώργος Φαρφαράς
6936 888967

eurovelogreece@gmail.com
eurovelo@ecology-salonika.org

National Eurovelo Coordination Center for Greece
Ecological Movement of Thessaloniki
Ptolemeon 29A
54630 Thessaloniki
Tel. & Fax: +30 2310 222503

Σχόλια