Βιωματικό σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς

«Εμβαθύνοντας στη μαθητοκεντρικότητα των περιβαλλοντικών σχεδίων εργασίας (project), με έμφαση στα προγράμματα αστικού πράσινου»
H Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του ελληνικού παραρτήματος του Heinrich Böll Stiftung διοργανώνει το «Βιωματικό σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς: Εμβαθύνοντας στη μαθητοκεντρικότητα των περιβαλλοντικών σχεδίων εργασίας (project), με έμφαση στα προγράμματα αστικού πράσινου», που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2013, από τις 17/10 μέχρι τις 28/11 κάθε Πέμπτη 6.00 με 8.00 μμ.  Τον κύριο συντονισμό και την εμψύχωση θα έχει ο Γιώργος Μπλιώνης, Δρ. Βιολογίας/Οικολογίας, σε συνεργασία και με άλλα μέλη της ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που λειτουργεί από πέρυσι στο «Οικόπολις», ενώ την επιστημονική επίβλεψη θα έχει ο Καθηγητής της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ, Αλέκος Γεωργόπουλος.
Στο σεμινάριο μπορούν να γίνουν δεκτοί εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, αλλά και μέλη Περιβαλλοντικών Οργανώσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ecologicalthess@gmail.com, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναγράφεται οπωσδήποτε και τηλέφωνο επικοινωνίας. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις ξεπεράσουν τις προβλεπόμενες θέσεις θα γίνει επιλογή με βάση τα βιογραφικά σημειώματα. Mε την λήξη των σεμιναρίων θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Συμβολικό κόστος συμμετοχής για όλα τα εργαστήρια 15,00 ευρώ.
Χώρος διεξαγωγής Οικόπολις Πτολεμαίων 29 Α’ 5ος όροφος

Δηλώσεις συμμετοχής, πληροφορίες :
 Υπεύθυνη: Σοφία Κυπριανίδου
Τηλ./fax : 2310.222.503, e-mail : ecologicalthess@gmail.com   Σχόλια