Φτιάχνοντας ένα οικολογικό πρατήριο - workshop συνεργασίας

Ο συνεταιρισμός «Κουκούλι» είναι ένα εγχείρημα στα σπάργανα που θέλει να συμβάλει στην δημιουργία ενός άλλου από τον σημερινό κόσμο. Στόχος είναι η σύσταση αστικού συνεταιρισμού, η ίδρυση πρατηρίου και η διαχείριση του από παραγωγούς και καταναλωτές με βάση την οικολογία και την δημοκρατία. 
Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 7μμ, στον κοινωνικό χώρο Οικόπολις, Πτολεμαίων 29α, 5ος όροφος, θα πραγματοποιηθεί workshop με θέματα την νομική μορφή, τους πόρους για την δημιουργία του συνεταιρισμού, τη δημοκρατική λειτουργία του και το πλάνο υλοποίησης του εγχειρήματος.


Σχόλια