Σεμινάριο για ΜΚΟ

Σεμινάριo για ΜΚΟ
Oργάνωση, συμμετοχικότητα, παρέμβαση
Θεσσαλονίκη, 12.11- 3.12.2014
Διοργάνωση: Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας

Τo σεμινάριο για τις ΜΚΟ με θέμα «Οργάνωση, συμμετοχικότητα, παρέμβαση», έχει ως στόχο να συμβάλλει στην αναβάθμιση των λειτουργικών διαδικασιών των ΜΚΟ, και στην καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση τους. Απευθύνεται σε μέλη και εργαζομένους σε ΜΚΟ, που κατέχουν θέσεις ευθύνης, έχουν διάθεση να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και ταυτόχρονα είναι ανοιχτοί/ες στο να μάθουν ακόμα περισσότερα μέσα από τις εισηγήσεις, αλλά πάνω απ’ όλα μέσα από συζητήσεις και διαδικασίες peer-to-peer learning. Φιλοδοξία μας είναι με το πέρας των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να έχουν διευρύνει τις γνώσεις τους σε επίκαιρα θέματα ενδιαφέροντος (νέο θεσμικό πλαίσιο, διαφάνεια κλπ) και να έχουν αναπτύξει περαιτέρω τις οργανωτικές τους δεξιότητες για τη βελτίωση της λειτουργίας της Μ.Κ.Ο.

Θεματικές
1. Θεσμικό πλαίσιο για τις ΜΚΟ, το χθες και το σήμερα
2. ΜΚΟ: οργάνωση, συμμετοχή σε θεσμικά όργανα
3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, δημιουργία κοινωνικών συνεργιών ανάμεσα στις οργανώσεις της ΚτΠ και τις επιχειρήσεις
4. Λογοδοσία και διαφάνεια, εργαλεία και διαδικασίες
5. Ενσωμάτωση πολιτικών κατά των διακρίσεων στην φιλοσοφία και στον τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ (gender, diversity)
6. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού - Εθελοντισμός
7. Προτεραιότητες της Ε.Ε. για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020
8. Πηγές χρηματοδότησης

Η συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτεί την παρακολούθηση και των οχτώ θεματικών διάρκειας 25 ωρών. Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Κόστος συμμετοχής συνολικά 15,00 ευρώ.

Χώρος διεξαγωγής Οικόπολις Πτολεμαίων 29Α, 5ος όροφος
Παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 10 Νοεμβρίου στο e-mail : ecologicalthess@gmail.com
Υπεύθυνη: Σοφία Κυπριανίδου
Τηλ./fax : 2310.222.503
http://ecology-salonika.org/
http://gr.boell.org/el

Σχόλια