Νεολαία και Πολιτική Οικολογία

Εκδήλωση
«Νεολαία και Πολιτική Οικολογία»

• Τι σημαίνει Πολιτική Οικολογία;
• Η Πολιτική Οικολογία σε Ελλάδα και Ευρώπη
• Ο ρόλος των νέων ανθρώπων 
• Η Ομοσπονδία Νέων Ευρωπαίων Πράσινων στην Ελλάδα
• Δράση και προοπτικές του κινήματος των νέων της Πολιτικής Οικολογίας

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τους Νέους Πράσινους. Οι Νέοι Πράσινοι είναι μια μη κομματική πολιτική νεολαία, οικολογικά και πολιτικά ανήσυχων νέων. Ανησυχούν για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, χωρίς να ησυχάζουν για τις κοινωνικές ελευθερίες, τη μη βία, την παιδεία, την ισονομία.

Πέμπτη 19/2, 8μμ
Οικόπολις, Πτολεμαίων 29α
Σχόλια