«Προτάσεις για την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων ορεινών οπωρώνων»


Εκδήλωση- συζήτηση, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στις 7μμ, στο χώρο του «Οικόπολις» (Πτολεμαίων 29)
Ομιλητής: Νίκος Νικήσιανης, διδάκτορας Βιολογίας

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και επιμόρφωση των παραγωγών σχετικά με την προτεινόμενη καινοτομία και τη δυνατότητα πιθανή ενσωμάτωσή της στις δραστηριότητές τους, καθώς και την ενημέρωση άλλων ενδιαφερομένων ομάδων και φορέων, όπως είναι οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή οι φοιτητές/τριες συναφών αντικειμένων.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Regeneratio «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οπωρώνων και αυτοφυών καρποφόρων φυτών». Βασικός στόχος του παραπάνω έργου, το οποίο υλοποιείται πιλοτικά στην περιοχή της Οροσειράς Ροδόπης αλλά τα αποτελέσματά του αφορούν όλες τις ορεινές περιοχές, είναι η καταγραφή, χαρτογράφηση, περιβαλλοντική και ιστορική αξιολόγηση των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων και τελικά η διαμόρφωση προτάσεων για την ορθή διαχείριση και την αξιοποίηση τους για την παραγωγή νέων, καινοτόμων διατροφικών προϊόντων θετικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου και υψηλής διατροφικής αξίας. Η αξιοποίηση αυτή προτείνεται να γίνει από ντόπιους παραγωγούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, ως συμπληρωματική δραστηριότητα, με στόχο τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα και η διατήρηση και των οπωρώνων ως οικοτόπων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας και ως πηγή διατροφής για την άγρια πανίδα, η ύπαρξη της οποίας μπορεί να περιορίσει τις απώλειες στο αγροτικό κεφάλαιο.


Σχόλια