Παραλαβή βοήθειας για ανθρώπους σε ανάγκη
Ευχαριστούμε πολύ τους φίλους/ες μας από το Μόναχο και την οργάνωση Heimatstern e.V. για μία ακόμη φορά για την δωρεά σε τρόφιμα, υπνόσακους και άλλα χρήσιμα είδη τα οποία διανέμουμε, παρόλη τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, σε οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.
Μένουμε σπίτι, αλλά δεν μένουμε αδρανείς.We are all the more thankful to our friends in Munich Heimatstern e.V.who sent us weeks ago a pallet with food supplies, sleeping bags and tinned food that we distribute it to families in need despite the current difficult situation.
We stay at home, but not inactive

Σχόλια