Χρειαζόμαστε λιγότερα σκουπίδια – χρειαζόμαστε περισσότερη τέχνη


…την έχουμε στον χώρο μας, και θέλουμε να την μοιραστούμε.
Θέλεις να έχεις ένα έργο από την έκθεσή μας στο σπίτι σου;
Θέλεις να στηρίξεις το Οικόπολις;
Έλα να πάρεις κάτι από τον τοίχο μας και να αφήσεις ό,τι μπορείς και θέλεις να μας δώσεις για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας στον χώρο μας για την οικολογία και την αλληλεγγύη.
--------------------------------------------
We need less trash – we need more art
… we have it at our place, and we want to share it.
You want to have a piece of the exhibition at home?
You want to support Oikopolis?
Come and take one from the wall and give us what you want and can, so that we can continue our work at the social place about ecology and solidarity
Σχόλια