Πορεία για το κλίμα

Η κλιματική καταστροφή που συμβαίνει σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι το άμεσο αποτέλεσμα της συνεχούς εκμετάλλευσης που πραγματοποιείται μέσω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (εξορύξεις, κτηνοτροφία, fast-fashion, πόλεμοι).

Αυτή την Παγκόσμια Ημέρα Κλιματικής Κινητοποίησης, ενωθήκαμε και απαιτήσαμε μαζί από τους πολιτικούς ιθύνοντες και τους ηγέτες των κρατών να θέσουν σε προτεραιότητα τους ίδιους τους ανθρώπους και όχι το κέρδος!
Διαδηλώσαμε για μία διαφορετική περιβαλλοντική πολιτική.
Για ένα καλύτερο μέλλον.Σχόλια