Αναρτήσεις

Τριάντα έξι τόνοι φρούτα και λαχανικά

Διαμαρτυρία ενάντια στην εισβολή στην Ουκρανία

Σκέψεις για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας από τη Δήμητρα, ετών 21.

Διανύει 8000 χιλιόμετρα με το ποδήλατο για το περιβάλλον