Αναρτήσεις

Βραδιά ενίσχυσης των δομών αλληλεγγύης του Οικόπολις

Ακτιβιστική performance για την παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατάτων γυναικών

Βιωματικό εργαστήριο για τις έμφυλες διακρίσεις και την έμφυλη βία.

Σεμινάριο για ΜΚΟ