Αναρτήσεις

Εργαστήριο πολιτικής ανυπακοής από τον ακτιβιστή Xavier Renou σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ιερισσό

Oικοκοινότητες – συνύπαρξη σε αρμονία με τη φύση.

Βιωματικό σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς

Greenwave post-festival party